Valbo Elektriska Installations AB

Valbo Elektriska grundades i maj 1947 av Lennart Pettersson och Einar Setterholm.

År 1983 tog Lennarts dotter Kristina över verksamheten tillsammans med maken Jan-Erik.

Därefter övertog Lennarts barnbarn Rickard verksamheten, år 2006.


Valbo El år 1947

Från vänster, Bertil Nordlöf, Hans Eidhagen, Einar Setterholm och Lennart Pettersson.